Adatok

 NOHAdmin  |   2018. augusztus 01., szerda  |   0
A kedvezményezett neve:
Nonprofit Hagyomány Alapítvány
A projekt címe:
„Kultúra határok nélkül”
Projekt azonosító száma:
EFOP-5.2.2-17-2017-00028.
A szerződött támogatás összege:
49 670 242 Ft
A támogatás mértéke:
100%
A projekt megvalósításának kezdete:
2018. január 1.
A projekt fizikai befejezésének dátuma:
2020. december 31.

A Nonprofit Hagyomány Alapítvány az EFOP-5.2.2-17-es kódszámú Transznacionális együttműködések felhívásra benyújtott „Kultúra határok nélkül” pályázata 49.670.242 Ft-ot értékben támogatásra került. Az Európai Szociális Alap és Magyarország kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a magyarországi (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztését, esélyteremtő szerepének javítását. A cél elérését a Kormány nemzetközi együttműködések kialakításával és nemzetközi tapasztalatszerzés útján a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézmények, szervezetek, és fenntartóik együttműködésével, tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.