Pitvaros

 NOHAdmin  |   2018. augusztus 01., szerda  |   0

2018. február 24-25-én, Pitvaroson, Mártélyon és Hódmezővásárhelyen tartotta meg a „Kultúra határok nélkül” programsorozat projektnyitóját és 1. műhelymunkáját a Nonprofit Hagyomány Alapítvány az EFOP-5.2.2-17-2017-00028 projekt keretében.

A projektnyitón és a műhelymunkán az Alapítvány, az Összetartozunk Szövetség és a Nemzeti Együttműködési Közösség képviselőin kívül a székhely, Pitvaros, Ambrózfalva, Apátfalva, Árpádhalom, Földeák, Káld, Lesenceistvánd, Mátranovák, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mórahalom, Nagyér, Nyárád, Szarvas, Tárnok, Telkibánya, Zagyvarékas, illetve Erdélyből civil szervezetek képviselői Aradról, Esztelnekről, Kolozsvárról, Kovásznáról, Nagyszebenből, Nagyváradról, Resicabányáról és Temesvárról; Felvidékről civil szervezetek képviselői Barsbaracskáról, Ekecsről, Ipolynyékről, Kassáról, Szímőről; Délvidékről civil szervezetek képviselői Adáról, Erzsébetlakról, Magyarkanizsáról, Topolyáról, Tornyosról, Tóthfaluból vettek részt.

Az ünnepélyes megnyitó mellett az Összetartozunk Szövetség Zászlóbontás című rendezvényt tartott, amely Mártélyon kultúresttel ért véget.

A megnyitón beszédet mondott Radó Tibor Pitvaros polgármestere, Szani Marianna az Összetartozunk Szövetség elnöke.
A polgármester úr bemutatta Pitvarost, felvázolta a község kulturális életét, múltját, jelenét és terveket a jövőre nézve.

Szani Marianna a Zászlóbontás aktuálisságáról beszélt. Cél a határontúli magyarság támogatása, a kapcsolatok és a magyar identitás erősítése. Oklevelek átadására került sor, amelyeket a megjelent civil szervezetek képviselői kaptak.

A műhelymunka keretében Orbán István alprojektvezető köszöntötte a megjelenteket és bemutatta a „Kultúra határok nélkül” projekt fő célkitűzéseit és feladatait. A fő cél egy együttműködési hálózat létrehozása, a jelentkező magyarországi települések közreműködésével. A rövid és hosszútávú eredmény gazdasági-kulturális-idegenforgalmi jellegű fejlesztések, kapcsolatok teremtése, kihasználása a projektben résztvevők számára. A megvalósítás időszakában évente 6 műhelymunkát és 4 tanulmányutat szervez az Alapítvány, azaz összesen 18 műhelymunkát és 12 tanulmányutat. A tanulmányutak mindig egy műhelymunkával kapcsolódnak össze, így évente 6 alkalommal találkoznak a résztvevő szakemberek, kb. kéthavonta. A 3 év alatt megvalósuló rendezvények egy-egy hétvégét vesznek igénybe, amelyek központja a bevont településeken lesz, felváltva. A programok lehetőség szerint a településeken amúgy is működő rendezvényekhez kapcsolódnak, így nem jelentenek plusz szervezést, viszont az adott eseményt gazdagítják. A tanulmányutak közül évente egy, nagyobb körutat jelent Magyarországon belül, 5 napos időtartamban. A projekt zárása egy DVD a műhelymunkák és a tanulmányutak alapján, illetve egy kutatási esszé, amely 100-100 fő magyarországi és külhoni önkéntes kérdőíves felmérésén alapul.

Baksa József projektmenedzser bemutatta a projekt négy fő külföldi együttműködő partnerét, a felvidéki CSEMADOK ipolynyéki és szímői szervezetét illetve az erdélyi MCSZESZ (Kolozsvár) és a bánsági Szórvány Alapítvány (Temesvár) szervezetet.

A megbeszélés során az önkormányzatok és a civil szervezetek képviselői bemutatkoztak röviden és bemutatták a képviselt települést és szervezetet.
A műhelymunka végén Dobi Imola az Alapítvány titkára és az önkormányzatok képviselői együttműködési megállapodást írtak alá ünnepélyes keretek között.

A program első napja Mártélyon ért véget, ahol a szállás elfoglalása után a helyi Busójáráson vettek részt a résztvevők.

A kultúresten a civil szervezetek adtak műsort a helyi kultúrházban.

2018. február 25-én, Hódmezővásárhelyen folytatódott a műhelymunka. A szakmai munka során a rendezvénynaptár tervezéséhez a résztvevők ajánlottak programokat a településükről.

Szintén megbeszélésre kerültek a pályázati lehetőségek, illetve a projektben szereplő indikátorok megvalósításának lehetőségei.

Köszönjük Radó Tibor polgármester úr és a pitvarosi önkormányzat nélkülözhetetlen segítségét és együttműködését a színvonalas rendezvény megtartásában.

Pitvaros

Mártély

Hódmezővásárhely

Média megjelenések