Projektmunka – 2018

 NOHAdmin  |   2018. december 13., csütörtök  |   0

A Nonprofit Hagyomány Alapítvány EFOP-5.2.2-17-2017-00028-as számú, „Kultúra határok nélkül” projektjét 3 év alatt, 2018. január 1 és 2020. december 31 között valósítja meg.

  1. 01.01.-2018.12.31. közötti időszak munkájának összefoglalása:

Mutatók, elvárások:

  • A projekt keretében szervezett tanulmányúton résztvevő hazai szakemberek: 40 fő. Ezt a mutatót teljesítettük már az első év során.
  • A projektbe bevont külföldi partnerek: 4 szervezet/intézmény. Ezt a mutatót is teljesítettük már az első év során.
  • Módszertani összegzés és ajánlások kidolgozása: 1 db Szakmai kiadvány legalább 120.000 karakter terjedelemben. Az anyaggyűjtés megkezdődött az első évben lezajlott programok során, illetve az online kapcsolattartások alkalmával.
  • A partnerség keretében együttműködés megvalósítása: Évente 6 alkalommal műhelymunka, 4 alkalommal a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerek részvételével: 30 db. Az első évre előírt 10 programot megvalósítottuk.
  • A partnerség keretében kutatás megvalósítása A projekt keretében nemzetközi együttműködésben megvalósított összehasonlító kutatás, minimum 100-100 fős célcsoport körében minimum két választott szakmai együttműködésbe bevont uniós országból. 1 db kutatási zárójelentés. Az anyaggyűjtés megkezdődött az első évben lezajlott programok során, illetve az online kapcsolattartások alkalmával. A tervezetthez képest ebben a mutatóban van némi lemaradás, ami azonban kezelhető.
  • A program befejezését követő 6 hónappal a szervezetek közötti aktív együttműködések száma 1. Értelemszerűen ez a mutató még nem releváns.
  • Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó projektek száma 1. Ezt a mutatót is teljesítettük már az első év során.

Eredmények:

Projektünk elsődleges célja a hálózatépítés és kulturális együttműködés határon belüli települések és szervezetek illetve határon kívüli szervezetek és települések között. Fontos eredménynek tartjuk a hivatalosan, együttműködési szerződésekkel bekapcsolódott partnerek magas számát. 19 magyarországi (az ország szinte minden részéről) és 14 határontúli (Szlovákia, Románia és Szerbia területéről) magyar partnerrel van kapcsolatunk. Rajtuk kívül is sok civil szervezettel van kapcsolatunk, akik az egyes programoknál aktívan segítenek.

A megvalósult programok is pozitív eredményeink, róluk bővebben alább.

Örömteli számunkra, hogy minden programon határon túli együttműködő is részt vett, a szakmai a munka magas szintű, nemzetközi tapasztalatokra épül.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a határon túli rendezvények nem finanszírozhatóak ebben a projektben, mégis számos programunk zajlott le ezeken a helyszíneken, más forrásból, vagy önerőből. Ez bizonyítja, hogy az együttműködők elkötelezettek projektünk iránt, hasznosnak tartják és hajlandóak áldozni is érte.

Végül hatalmas eredmény a projekt fenntarthatósága szempontjából is, hogy barátságok alakultak ki, a résztvevők egyénileg és szervezetileg is, a projekten kívül is tartják a kapcsolatot, megtalálják a közös pontokat, együttműködéseket.

Programok:

A Transznacionális együttműködések felhívásnak megfelelően közös programokon vettünk részt a partnertelepülések, szervezetek képviselőivel. Műhelymunkák és tanulmányi utak valósultak meg.

Idén 6 műhelymunka és 5 tanulmányút, amely hivatalosan is ehhez a projekthez kapcsolódott, de számos más programon vettek részt képviselőink, amelyet nem a projektből finanszíroztunk.

Sorrendben:  2018. február 24-25-én Pitvaroson, Mártélyon, Hódmezővásárhelyen tartottuk a nyitó rendezvényt és az első műhelymunkát. 2018. április 28-29-én Földeákon a második műhelymunkát, ahonnan Tornyosra mentünk az első tanulmányútra. 2018. június 30-án és július 1-én Mórahalmon valósult meg a 3. műhelymunka és a 2. tanulmányút. 2018. július 14-én Árpádhalom volt a 4. műhelymunka helyszíne. 2018. augusztus 3-7 között, az identitás táborhoz (amely a Felvidéken ért véget) kapcsolódva Panyola és Telkibánya központtal szerveztük meg az 5. műhelymunkát és a 3. tanulmányutat. 2018. szeptember 14-16 között Székelyudvarhelyen a Gyümölcsfesztiválon tartottuk meg a 4. tanulmányutat és végül 2018. szeptember 28-30 között előbb Nagyéren valósult meg a 6. műhelymunka és a Temesvári Magyar Napokon az 5. tanulmányút.

Minden programon öröm volt a már ismerős arcokkal találkozni és nagyon hasznos volt sok új emberrel megismerkedni. A szakmai munka elsősorban a kulturális lehetőségek kihasználásáról szólt, a vendéglátó településsel kapcsolatban, illetve a résztvevők tapasztalataival kiegészülve. Minden helyszínen a meglévő programhoz kapcsolódtunk, gazdagítva a helyi, hagyományos programokat.

Nehézségek:

Mindenek előtt természetesen az anyagiak jelentették a nem leküzdhetetlen, ámde jelentős nehézségeket.

A program finanszírozására az első összeget 2018. júniusban kaptuk meg. Az addigi programok megvalósítását a partnerek együttműködése, a projekt teljes pénzügyi átszervezése és anyagi kölcsön felvétele tette lehetővé. Év végére reményeink szerint sikerült stabilizálni az anyagi hátteret.

Szintén nehézségeket okoztak a személyi változások kezelése, a szakmai munka és adminisztráció állandó átszervezése, hol a felhívás változása, hol a megvalósítók változása miatt.

A szerencsére stabil, pár fős irányító csoport, ha nem is könnyen, de megbirkózott végül ezekkel a gondokkal is.

A projekt következő két évében további számos sikeres és hasznos program lebonyolítását tervezzük, hisszük, hogy maradéktalanul teljesülnek célkitűzéseink a résztvevők megelégedésére is.